Home

 

 

Welkom op de website van ParMarie Uitvaartzorg.

 

ParMarie helpt u bij:

  • De uitvaart
  • Keuzes die u moet maken rondom de uitvaart zoals begraven of cremeren, wel of geen kerkdienst en zo meer
  • Ritueelbegeleiding

 

ParMarie werkt vanuit het katholieke geloof en een rotsvast vertrouwen in God en gelooft dat leven niet ophoudt bij de dood.

Dat is de kracht van ParMarie. Dat betekent overigens niet dat u gelovig moet zijn om gebruik te kunnen maken van onze diensten.

Kernwoorden van Parmarie zijn hoop en vertrouwen.

 

Niet de dood heeft het laatste woord, maar het eeuwig leven.