Werkwijze

Oriënteren

U kunt ParMarie al inschakelen als u zich alvast wilt oriënteren op uw uitvaart en wilt weten aan welke zaken u moet denken. Zowel materieel als immaterieel. ParMarie komt dan bij u langs voor een gesprek. Samen kijken we naar uw wensen en kan er een offerte van de kosten van uw uitvaart  en/of uitvaartcodicil opgesteld worden. Een uitvaartcodicil is een document waarin u uw wensen ten aanzien van begraven of cremeren vastlegt. Ook kunt u hierin aangeven of u wel of geen kerkelijke uitvaart wenst en uw eventuele muziekkeuze. Zo’n codicil kan opgesteld worden zonder dat er een notaris aan te pas komt en is een geldig document.

 

Bij overlijden

U kunt ParMarie inschakelen als er een overlijden heeft plaatsgevonden.

U laat eerst uw huisarts of een dienstdoende arts  het overlijden vaststellen en een overlijdensverklaring  tekenen. Daarna kunt u ParMarie bellen voor de uitvaartzorg. Dat kan dag en nacht. ParMarie komt dan voor de verzorging van de overledene. Dat kan, als u dat fijn vindt, samen met u plaatsvinden. In overleg kijken we of de overledene thuis wordt opgebaard of in een rouwcentrum. Er zijn diverse centra die de mogelijkheid bieden voor een 24-uurs opbaring. U krijgt dan de mogelijkheid  om 24-uur per dag bij de overledene aanwezig te zijn in een daarvoor ingerichte huiselijke omgeving.

Er komt veel bij kijken als iemand overleden is. U moet over veel dingen in korte tijd nadenken. ParMarie helpt u daarbij en zal u begeleiden bij uw keuzes omtrent:

 • cremeren of begraven
 • wel of geen kerkdienst
 • viering in een aula of andere locatie
 • soort kist of lijkwade
 • thuis opbaren of in een rouwcentrum
 • rouwkaarten en/of advertentie
 • condoleancebezoek
 • bloemen

 

Ritueelbegeleiden

Wat is ritueelbegeleiding ?  Kort gezegd: het helpen vormgeven van de afscheidsplechtigheid. U moet dan denken aan:

 •  het schrijven van een overweging en/of een in memoriam.
 •  het helpen bij het schrijven en uitzoeken van een bid/gedachtenisprentje.
 •  het met elkaar samenstellen van een dienst of viering.
 •  het met elkaar zoeken naar de juiste muziek en/of muzikanten.
 •  een persoonlijke bijeenkomst regelen voorafgaande aan de dag van de uitvaart, bijvoorbeeld  door het houden  van een informele bijeenkomst, avondwake of een gebedsbijeenkomst, zoals met elkaar de rozenkrans bidden.
 •  kinderen creatief begeleiden.

 

Werkgebied

ParMarie is werkzaam in Hilversum en omstreken, tot een straal van 30 km.